• KAHLEN, spol. s r.o.
  Spolehlivý partner v oblasti
  překladů a tlumočení

 • Překlady
  Profesionální překladatelské
  služby pro nejširší klientelu

 • Tlumočení
  Soudní, simultánní a
  konsekutivní tlumočení

Překlady

Překládáme ze všech a do všech světových jazyků, zajišťujeme překlady z různých oborů, včetně soudních překladů.

Tlumočení

Zajišťujete obchodní jednání nebo konferenci? Poskytneme Vám tlumočníky nejvyšší kvality a pomůžeme Vám se spolehlivým zajištěním Vaší akce.

Tlumočnická technika

Provádíme technické zajištění kongresů, konferencí a seminářů. Veškeré technické zařízení dodáme včetně montáže, dopravy a obsluhy na místě.

Přehled našich služeb

Spolehlivé a přesné tlumočení

Simultánní tlumočení

Používá se při tlumočení konferencí a seminářů, dva tlumočníci sedí v tlumočnické kabině a po určitých časových intervalech se střídají. Účastníci konference slyší projev ve svém jazyce téměř současně s projevem řečníka.

Konsekutivní tlumočení

Prezentace, jednání u stolu, projevy, tlumočník překládá po určitých úsecích.

Simultánní tlumočení - šušotáž

Používá se pro omezený počet účastníků (cca 25-30), jedná se o tlumočení bez tlumočnické kabiny, tlumočník hovoří na mikrofon a účastníkům jde překlad do sluchátek.

Toto jednoduché zařízení si přinese s sebou tlumočník, nebo dodáme s technikem, který zajistí instalaci.

Soudní tlumočení

Při jednáních u soudu, notářů, policie, svatebních obřadů, aj. Naši soudní tlumočníci jsou v ČR registrováni u příslušného krajského soudu a mají oprávnění tuto činnost vykonávat.

Exaktní kontextuální překlady

Zajišťujeme překlady ze všech a do všech světových jazyků

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s našimi překladateli se nám daří poskytovat překlady vysoké kvality a přesnosti v oblasti právní, ekonomické, technické, IT, lékařské, farmaceutické, reklamní a kulturní.

Soudní překlady

Jedná se o překlad provedený podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a soudních tlumočnících. Překladatel je jmenován příslušným krajským soudem. Ověřený překlad je připojen k originálu a je opatřen kulatým razítkem soudního tlumočníka spolu s tlumočnickou doložkou. Pokud si přejete ponechat originál dokumentu, je možné si zajistit ověřenou kopii u notáře. Překladatelé mají zákonnou povinnost mlčenlivosti.

Korektury textů

Jazyková korektura, tisková korektura.

Tlumočnická technika pro kongresy, konference, semináře

Nabízíme bezdrátové tlumočnické zařízení, ozvučení sálu, velké i malé kabiny (malé kabiny se používají v případě omezeného prostoru, velké kabiny jsou zvukově izolované), tlumočnická sluchátka (přijímače), stolní mikrofony a mikroporty a audiovizuální techniku.

Bezdrátové šeptákové zařízení – používá se při menších akcích – cca 25 osob.

Technické zařízení dodáme včetně montáže, demontáže, dopravy a obsluhy na místě.

Proč
Kahlen ?

Působíme na trhu od roku 1993. Zkušení pracovníci za významné podpory výborných překladatelů a tlumočníků poskytuje tyto služby v nejvyšší kvalitě. Této kvality jsme dosáhli ve spolupráci s našimi klienty a dlouholetými zkušenostmi. Výborní překladatelé a tlumočníci zajišťují tyto služby v nejvyšší kvalitě a na základě dlouholetých zkušeností.

Naše přednosti: zkušenosti, kvalita, spolehlivost, rychlost

O NÁS
Zajišťování překladatelských a tlumočnických služeb se věnujeme od roku 1993. Našim zákazníkům garantujeme profesionální jednání.
Poskytujeme profesionální překlady a tlumočení k plné spokojenosti našich zákazníků.

Překladatelské služby v těchto jazycích:

Angličtina, Bulharština, Běloruština, Čínština, Dánština, Finština, Francouzština, Holandština, Chorvatština, Italština, Japonština, Maďarština, Makedonština, Němčina, Norština, Polština, Portugalština, Rumunština, Ruština, Řečtina, Slovenština, Slovinština, Srbština, Španělština, Švédština, Ukrajinština a další